2016-05-26

Ett sätt att rekrytera kompetenser som inte finns i regionen är att gå via Arbetsförmedlingens EURES som arbetar med rekrytering av personer från andra EU-länder. Sverige är en del av EU/EES, där arbetskraften fritt ska kunna röra sig över gränserna. Den svenska Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket EURopean Employment Services, Eures. I Eures-nätverket ingår 31 länder och över 700 Eures-rådgivare. Via EURES-nätverket anordnas rekryteringsmässor dit regionens arbetsgivare kan följa med för att rekrytera personer från andra länder, under 2015 anordnades till exempel mässor i Helsingfors då det fanns många ingenjörer utan arbete där under en period. EURES kan också stötta med riktade rekryteringar och andra tjänster. IEC2020 samarbetar med EURES för att stötta IEC2020:s medlemmar i att hitta rätt kompetenser, detta sker främst genom Björn Lundsten

Björn Lundsten

Björn Lundsten

//Diana