2016-06-16

Initiativtagare till samarbetet är Ola Flygt, Linnéuniversitetet tillsammans med Combitech, DinGard, Worldpay och Ruuda Consulting som aktivt arbetar med IT-säkerhet har inlett diskussioner om hur vi i regionen ska kunna bli bättre på arbeta med detta område. Det finns olika idéer om vad vi kan göra men det vi ser behov av är att arbeta med kompetensförsörjning och erfarenhetsutbyte. Konkret skulle det t.ex. kunna handla om öppna seminarier, etablering av ett öppet säkerhetslab, nya utbildningar eller forskningsprojekt.

ola F

Ola Flygt, Linnéuniversitetet

Grupperingen träffas för första gången för att påbörja dialogen så arbetet är ännu i sin lindan, nästa steg är att bjuda in fler företag och organisationer som är intresserade av IT-säkerhet att delta i arbetet. Efter sommaren planerar vi att bjuda in till ett öppet möte för att ta fram en plan för hur vi ska vidare.

Att det finns behov av att intensifiera arbetet med informations- och IT-säkerhet globalt är det väl ingen som ifrågasätter. Det rapporteras kontinuerligt om olika IT-säkerhetsincidenter med mindre eller större konsekvenser för såväl privatpersoner som företag och andra organisationer. Aktuellt den senaste tiden har ju varit olika överlastningsattacker mot bl.a. media, ransomware som riktar sig både mot privatpersoner och organisationer samt läckta inloggningsuppgifter till olika webbtjänster efter hackningar.

Vi vill redan nu gärna ha in intresseanmälningar för att delta i mötet och eventuellt i gruppens fortsatta arbete. Arbetar du eller ditt företag med IT-säkerhet eller ser du stora behov av att på något sätt satsa på detta område är du välkommen att kontakta mig på ola.flygt@lnu.se eller 0470-70 8649.

//Ola Flygt