2016-09-09

Två onsdagar i rad har gått i utbildningens tecken när näringslivet utbildat arbetsförmedlare vad som gäller för företagens del inom IT-området. Och intresset var mycket stort. Ett 70-tal arbetsförmedlare med höga förväntningar hade samlats från hela Småland för att lyssna till vad representanter från Softwerk, Visma, Fortnox och Thelin Rekrytering hade att berätta om hur de ser på arbetskraft.

Susanna Lindkvist från Visma Spcs berättade för arbetsförmedlarna vad företagen tittar på när de ska anställa.

Susanna Lindkvist från Visma Spcs berättade för arbetsförmedlarna vad företagen tittar på när de ska anställa.

Några av de närmare 70-talet arbetsförmedlare som samlades under två träffar i Växjö och Kalmar för att lära sig mer om hur IT-företagen ser på arbetskraft.

Några av de närmare 70-talet arbetsförmedlare som samlades under två träffar i Växjö och Kalmar för att lära sig mer om hur IT-företagen ser på arbetskraft.

Utbildningen är en reaktion från näringslivets sida där många företag upplever att relationerna till Arbetsförmedlingen skaver.

I stället för att klaga har några företag valt att tillsammans med IEC försöka minska klyftorna och ge arbetsförmedlarna bättre verktyg för en träffsäkrare matchning och bidra med konstruktiv kritik.

Vid de två träffarna i Växjö och Kalmar fokuserade företagen på att berätta om de olika yrkesområdena som finns i ett utvecklingsteam.

Det gjordes djupdykningar gällande utvecklare, integration i praktiken för att ta vara på utlandsföddas kompetens och en del coachande råd gällande hur arbetsgivare vill att arbetssökande presenterar sig själva och sina kunskaper – kort sagt vad företagen egentligen tittar på.

af3

Klicka för större bild.

Många aha-upplevelser

Träffarna har varit mycket uppskattade från båda parter med många frågor och aha-upplevelser. Det känns som ett fungerande koncept och det finns planer på ytterligare fördjupningar inom andra yrkesområden.

En rad andra konkreta samarbeten planeras redan. Ett sådant är etableringen av en grupp som träffas regelbundet för att uppdatera varandra på läget. Målet är att våga ta upp frågor som skaver och hitta nya kreativa lösningar för att ta vara på den kompetens som finns.

En möjlig utveckling är också att bjuda in andra yrkesgrupper så som studie- och yrkesvägledare och arbetsmarknadshandläggare på kommunerna om intresse finns.

Se presentationen från Växjö (pdf)

Se presentationen från Kalmar (pdf)

//Diana Unander Nordle