2013-01-11

600 it-bolag kan inte ha fel. I Växjö är det fint att leva, men staden står inför stora utmaningar i kampen om att locka utvecklartalang och webbkompetens till de lokala företagen. Följ med till Växjös entreprenörsliv.

Så inleder tidningen Internetworld sin artikel om vår region. Artikeln ger en bra bild av vad som händer, vilka aktörer som gör vad, hur företagen upplever att vara entreprenör i trakten kring Växjö.

Internet World

Lars Hornborg
Coordinator, IEC