2016-04-13

Sedan hösten 2015 har andelen nyanlända som kommer till Linnéregionen intensifierats och kartläggningar som gjorts av Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har visat att det finns många med tidigare erfarenheter inom IT-relaterade yrken.

IEC samarbete med Yrkesmentorskapsprojektet  som drivs av Rotaryföreningar i både Kalmar och Kronoberg i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Rotary engagerar sig genom att hjälpa till med arbetsgivarkontakter som kan vara lämpliga men också den sociala dimensionen som är så viktig för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Personer från Yrkesmentorskapsprojektet intervjuar personer som identifierats och hittills har närmare har ett tio-tal personer därefter kunnat lotsas ut i regionens företag för praktik eller liknande. En av de mest aktiva i det arbetet är Kenneth Eriksson som också är engagerad i IEC genom att bland annat sitta med i vår styrgrupp.

Kenneth Eriksson, eldsjäl som arbetar med Yrkesmetorskapsprojektet

IEC stöttar främst genom företagskontakter genom Björn Lundsten och Roland Karlsson.

//Diana