PRESSMEDDELANDE 2016-04-14

Nu har utbildningssamordnarna sagt sitt. Ett 40-tal företag har uppmärksammats för att de är bra på att göra det lilla extra och samverka med IT-relaterade utbildningar. 

De tio företagen som utmärkt sig genom att vara bäst på IT-kompetensutveckling är:

Visma, Bluegarden, Emballator Lagan Plast, Koneo, Infomaker, Fortnox, Office IT-Partner, Växjö kommuns IT-enhet, Vitec och Easyfy.

Dessa tio har alla visat sig vara duktiga på att ställa upp och hjälpa till med erfarenheter från näringslivet, men det handlar även om att knyta nya kontakter och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Björn Lundsten

Björn Lundsten

– För många av företagen inom Linnéregionen är bristen på kompetenta medarbetare deras största hinder att växa, framförallt inom IT-branschen. Och då är samverkan med relevanta utbildningar ett ypperligt sätt att visa upp sig och sin verksamhet och samtidigt locka till sig de studenter man så hett eftertraktar, säger Björn Lundsten som är IEC:s projektledare för näringsliv i Kronobergs län.

De hjälper studenter att ta steget ut i näringslivet

De nominerade företagen står högt i kurs bland utbildningssamordnarna, men har även utmärkt sig positivt bland de studenter som nu ska ta steget ut i näringslivet.

– Det kan röra sig om saker som att medverka i programråd och ledningsgrupper, ställa upp med praktikplatser, examensarbeten, uppsatser och projektarbeten, men även sådant som gästföreläsningar och studiebesök. Kort sagt att samverka med utbildningarna om IT-kompetensutveckling, förklarar som är projektledare för forskning och utbildning på IEC.

Av dessa tio nominerade företag står snart ett av dem som vinnare av Stora kompetenspriset.

Diana Unander Nordle

Diana Unander Nordle

Så utses vinnaren

Ett bra samarbete med utbildningsväsendet är en viktig del för att vinna Stora IT-kompetenspriset, men en lika viktig del är hur man arbetar med kompetensutveckling inom företaget med den egna personalen. Just nu intervjuas de tio företagen om sin interna kompetensutveckling och det är resultatet av dessa intervjuer som kan fälla avgörandet när juryn gör sin helhetsbedömning.

Vilket av dessa tio företag som blir vinnare av Stora kompetenspriset 2016 offentliggörs vid en prisutdelning fredagen den 29 april kl 13:30 i Videum Science Park Echo, Framtidsvägen 18 i Växjö, som en del av Digitala veckan. Press är varmt välkommen att delta.

Se mer

Om: De nominerade företagen med motiveringar
Om: Stora IT-kompetenspriset
Om: Digitala veckan

För mer information, kontakta

Diana Unander Nordle, projektledare för forskning och utbildning, 073-0577064, diana.unandernordle@iec2020.se
Björn Lundsten, projektledare näringsliv, 070-7361577, bjorn.lundsten@iec2020.se

Hämta Pressmeddelandet som pdf