2016-05-25

För att koordinera och stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv och sätta tydligt fokus på utbildning och kompetensförsörjning har IEC skapat Kompetenssamverkan IT.

Målen är dels att se till att den digitala sektorn får god tillgång till den arbetskraft som efterfrågas, dels att regionen Kalmar/Kronoberg ska ha en effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets kompetensbehoven.

Kompetenssamverkan IT är uppdelad i en nod för Växjö och en för Kalmar. Noden för Växjö är igång medan Kalmar-noden är under uppbyggnad.

Kompetenssamverkan IT – Växjö består av:

 • David Elbe, Standout (ordförande)
 • Ola Petersson, Linnéuniversitetet
 • Jonas Nordstrand, Combitech
 • Karin Wirdheim, Växjö Yrkeshögskola
 • Ola Lindblom/David Shahrestani, Arbetsförmedlingen
 • Magnus Nilsson, Teknikum
 • Peter Bergehamn, Växjö kommun
 • Jonas Jansson, Centrum för informationslogistik (CIL)
 • Jan Cserpes, Region Kronoberg
 • Lennart Axelsson, Region Kronoberg
 • Rebecca Moberg, Empleo
 • Kent Gudmundsen/Fredrik Odin, Lexicon
 • Björn Lundsten, IEC
 • Diana Unander Nordle, IEC (koordinator)

Vill du veta mer om Kompetenssamverkan IT eller rent av själv delta? Kontakta Diana Unander Nordle på diana.unandernordle@lnu.se.