2016-05-20

Welf Löwe, professor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet.

Welf Löwe, professor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet.

Grattis till utmärkelsen Welf Löwe, professor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet och IEC:s forskningsledare och grundare.

Welf Löwe tilldelas en utmärkelse som forskare som verkat för samhällelig drivkraft. Motiveringen lyder:

Welf Löwe har på ett föredömligt sätt engagerat sig i och etablerat framgångsrika samarbeten med en stor mängd IT företag i regionen. Han är en av initiativtagarna och en ledande kraft i nätverket IEC – Information Engineering Center, som binder ihop upp mot 200 IT relaterade företag i Linnéregionen. Senast framgången för Welfs enträgna samverkansarbete är den stora satsning som KK stiftelsen gör i ett så kallat Synergiprojekt, där näringsliv och akademi samproducerar ny kunskap till nytta för alla inblandade.

Förutom Welf Löwes utmärkelse delas en rad hedersutmärkelser av Linnéuniversitetet vid sin årshögtid den 20 maj. Se alla hedersutmärkelser vid Linnéuniversitetet för 2016 här.