Det kan leda till tidigare upptäckt av spelmissbruk