2017-09-26

Datavetenskapens uppskattade frukostmöten drar nu igång igen och du som ännu inte anmält dig till mötet hos Visma Spcs i Växjö har ännu chansen att komma med. 

Mötet är framflyttat och det nya datumet är fredagen den 6 oktober mellan kl 07:30 och 09:30.

I detta tredje möte i serien fokuserar vi på hur företag i regionen arbetar med att kompetensutveckla den egna personalen. Se mer på:

Var med och bygg IT-kompetens för att möta digitaliseringen