2011-11-16

Rüdiger Lincke vid Linnéuniversitetet är årets vinnare av Chester Carlsons Forskningspris för sin forskning kring industriella informationssystem. Priset delades ut vid en ceremoni i Stockholm den 16 november 2011.

Rudiger Lincje vinner prestigefyllt forskningspris

Rudiger Lincje vinner prestigefyllt forskningspris

Rüdiger har utvecklat metoder och verktyg som visualiserar den interna systemkvaliteten i industriella informationssystem och gör den begriplig även för icke-experter. Det möjliggör för projektlednings- och inköpsfunktioner att kontrollera och bedöma kvaliteten på mjukvarulösningar. Metoderna är tillämpade inom företag som Alstom Power, Ericsson, Ikea och Sigma Kudos. Verktyget kan även användas för att upptäcka plagiat i mjukvaru- och informationssystem.

Juryns motivering löd: ”För utveckling av metoder, tjänster och verktyg för att visualisera den (annars osynliga) interna systemkvaliteten och förmågan att omsätta resultaten till ett lönsamt företag.”

Xerox om Chester Carlsons forskningspris.