2015-06-08

Nu är första steget taget mot ett IT-forskningsinstitut i Linnéregionen!

Första steget är taget mot ett IT-forskningsinstitut i Linnéregionen.

– Det unika med ett regionalt IT-forskningsinstitut är dels att vi vänder oss till både mindre och större företag, dels att vi arbetar branschöverskridande med akademi och näringsliv tillsammans, säger Lars Hornborg, projektledare för IEC 2020.

Innovativa företag växer genom regionalt IT-institut

2020 kommer 50 miljarder enheter i världen att vara uppkopplade, spår Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Det svenska samhället och svensk industri måste vara med i utvecklingen om man ska behålla sin industriella konkurrenskraft internationellt.

Det har man tagit fasta på lokalt i Linnéregionen. Innan 2020 kommer IEC:s IT-forskningsinstitut att vara färdigriggat, redo att ta tillvara regionens innovationskraft.

Att landets första IT-forskningsinstitut som vänder sig till både små och stora företag ligger just i Linnéregionen är ganska självklart för Lars Hornborg, projektledare och Welf Löwe, professor i datavetenskap och initiativtagare till IEC 2020 och IT-forskningsinstitutet.

Lars Hornborg, projektledare för IEC.

Lars Hornborg, projektledare för IEC.

– Här finns drygt 1 000 IT-företag och regionen rankas som fjärde starkaste IT-region i landet. Växjö är till och med nummer två i Sverige. Det känns väldigt spännande att bygga institutet på ett antal små företag och att jobba över branschgränserna med regionens bästa för ögonen. Tunga fordon, glas, tillverkningsindustri eller offentlig sektor – alla behöver innovativt och bättre IT-stöd. Här ingår till exempel Internet of Things, sakernas internet, som hjälper maskiner att prata med varandra via inbyggda sensorer.

– Bra exempel är när uppkopplade skogsmaskiner pratar med en servicedator om att det är dags för service. Eller den uppkopplade diabetespatienten som får kontinuerlig hjälp med sitt blodsocker, säger Lars Hornborg.

Helt rätt i tiden

OECD har pekat ut digitalisering som en nödvändighet för att befintlig basnäring ska kunna bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft.

Welf Löve.

Welf Löve.

– Mot den bakgrunden ligger vi helt rätt i tiden. Nu etablerar vi ett näringslivsdrivet forskningsinstitut med fokus på IT, med näringsliv och offentlig sektor som drivande och de som sätter agendan för vad vi ska göra. Inom institutet ska finns en möjlighet för forskare och företag att tillsammans prova sina idéer och se hur långt de bär. Detta leder i sin tur till större forskningsprojekt.

– För att komma igång ska vi från institutet finansiera så kallade såddprojekt där företag och forskare jobbar tillsammans utan att behöva ta så stora ekonomiska risker, säger Welf Löwe.

Brains viktigare än bricks

Något första spadtag blir det inte. Hus med skrivbord, telefon och namnskylt på dörren är inte viktigt. Åtminstone inte än. IT starts with the brains, not the bricks, som Welf Löwe uttrycker det. Molnet är gemensamt för institutets verksamhet.

Ett IT-forskningsinstitut i regionen kommer att attrahera både människor och kapital.

Sven Westhoff

Sven Westhoff

– Det kan locka hit eller få IT-företag att stanna kvar när det märks att vi är seriösa i att vilja fungera som brygga mellan IT-branschen och omvärlden. Det kan också attrahera en del att flytta hit och stärker bilden av oss som en stark IT-region, säger Sven Westhoff, projektcontroller.

– Institutet kommer att bidra till nettotillväxt i regionen genom pengar som kommer från EU och andra finansiärer och kanaliseras via IEC till företagen. När vi uppfattas som tung IT-region är det mycket enklare att rekrytera starka professorer eller attrahera breda utvecklare att flytta hit, säger Welf Löwe.

Vad institutet ska heta avgörs i en namntävling bland IEC:s medlemsorganisationer.

– Komponenterna Linné och innovation kanske finns med men det får vi se. Än så länge kallar vi det för vad det är: IEC:s IT-forskningsinstitut, säger Lars Hornborg.

Projektet IEC 2020 är en fortsättning på IEC, ett samverkansprojekt som består av 200 företag och organisationer och ett 20-tal forskare verksamma i IT-sektorn. Medfinansiärer är Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Kalmar och Växjö kommun samt EU-medel via Tillväxtverket.

För mer information, kontakta
Lars Hornborg
Projektledare IEC 2020
lars.hornborg@iec2020.se, +46-70-5857046