2015-11-30

27 talare från 4 fakulteter, världsledande IT-företag och offentlig sektor. Samhällsvetenskap, biologi, datavetenskap, lingvistik, medieteknik, medier och journalistik, ekonomi & statistik, biblioteks- och informationsvetenskap, matematik. Kort sagt en milstolpe i tvärvetenskap och samverkan inom Linnéuniversitetet!

Välkommen till en workshop vars mål är att förstå området bättre ur flera perspektiv – forskning, näringsliv, offentlig sektor – och att utvecklingsprojekt ska uppstå som följd av det vi lärt oss och inspirerats till!

Om workshopen

  • Korta presentationer av forskare
  • Utrymme för reflektion, förståelse, ny kunskap inspiration till nya utvecklingsprojekt

Källa: Gartner Group företag och offentlig sektor

TID: 4/12 8:30-17 (2015)
PLATS: Teleborgs slott, Växjö
KOSTNAD: Kostnadsfritt deltagande inkl fika fm/em och lunch