2016-02-09

Programmeringsnätverket Videum Codeup har nu kört igång. På årets första träff testades mobbprogrammering med den helt nya editorn GoMix där flera personer kan vara inne och koda samtidigt. Och detta gav flera intressanta insikter.

Andreas Lundahl är en av initiativtagarna till Videum Codeup.

Andreas Lundahl är en av initiativtagarna till Videum Codeup.

– I vanliga fall när man mobbprogrammerar, är det en driver som sitter vid tangentbordet och flera navigators som ger feedback och har en generell överblick. Men i GoMix är alla drivers och kan arbeta i koden samtidigt, ungefär som i Google Docs, säger Andreas Lundahl.

Andreas Lundahl är en av initiativtagarna till nätverket och förklarar att detta är ett bra exempel på hur nätverket fungerar och snabbt ger alla deltagare nytta av varandras reflektioner och insikter.

– Erfarenheten vi fick från testet av GoMix är att det kan vara väldigt, väldigt roligt, men ska man utveckla det till ett effektivt arbetssätt kan det nog krävas en hel del disciplin, tillägger Andreas Lundahl.

Ett nätverk där alla är välkomna

Nätverket Videum Codeup har ett hundratal medlemmar och träffas regelbundet och kravlöst där alla med intresse för programmering är välkomna.

– Det är enkelheten i nätverket som tilltalar. Att vara med i ett nätverk utan krav, där man dyker upp på de tillfällen man har lust och tid. Att man bidrar med den kunskap man har och att själv kan välja hur aktiv man vill vara i kontakterna med övriga medlemmar utanför träffarna, tycker Kevin Sjöberg som också var en initiativtagare till att nätverket startas våren 2015 i samarbete med Videum Science Park.

Numera finns även Albert Arvidsson med som arrangör.

Läs mer om

Videum Codeup

GoMix