2012-11-05

30/11, Kosta

Den 30/11 genomför vi – IEC tillsammans med regionförbunden i Kronobergs och Kalmar län – en aktivitet som medlemsföretagen efterfrågat ett tag, nämligen en halvdag med syfte att klargöra helhetsbilden av vilka olika IT-utbildare och -utbildningar som finns inom Linnéregionen (Kalmar och Kronobergs län).