2017-02-28

Under hösten 2016 har många företag lyft avsaknaden av studenter med programmeringskompetens på Linnéuniversitetet. Men studenterna finns och är redo att ta sig an uppgifter på företag.

Diana Unander Nordle är projektledare inom forskning och utbildning på IEC.

Diana Unander Nordle är projektledare inom forskning och utbildning på IEC.

– Det verkar råda missuppfattningar om vilka utbildningar som gör vad. Många arbetsgivare refererar enbart till systemvetarprogrammet där programmering inte är kärnan. Men den uppfattning de verkar ha om vilka utbildningar och studenter som finns stämmer inte med verkligheten, säger Diana Unander Nordle som är projektledare inom forskning och utbildning på IEC.

Det finns nämligen ett flertal andra utbildningar med relativt tung programmering där studenterna också borde vara av stort intresse för regionala arbetsgivare.

Stort behov av fler kontaktytor

Arbetsgivarnas upplevelser pekar på att behovet av att skapa fler kontaktytor mellan studenter som läser programmering och kan gå in i utvecklarroller efter avslutade studier är stort.

I andra IT-relaterade utbildningar ingår praktik eller projektkurser vilket ger möjligheter att mötas, men i dagsläget saknas dessa kontaktytor nästan helt för de studenter som läser på utbildningarna inom datavetenskap i Växjö bortsett från någon enstaka kurs och examensjobb.

Vi vill hörsamma behovet

Utbildningsansvariga för de aktuella programmen på Linnéuniversitetet har hörsammat behovet och vill informera om vilka studenter som finns och vad de läser, men också få igång en diskussion om hur man kan skapa fler kontaktytor som passar både arbetsgivare och studenter och som ligger i linje med utbildningen.

Var med i utvecklingsarbetet

Vill du vara med i utvecklingsarbetet är du varmt välkommen till ett inledande möte om saken.

När: Tisdagen den 14 mars kl 13:00 – 15:00

Var: Rum B 2018 i hus B/D på Linnéuniversitetet i Växjö (ingång nära restaurang Rasken)

Anmälan: Senast söndag den 12 mars via denna länk

Mer information eller frågor: kontakta Diana Unander Nordle