2016-08-08

I våras deltog Softwerk på ett frukostmöte om att ta vara på kompetens via integration och där satsningen Welcome Talent presenterades, Eddie Freij, VD på Softwerk gjorde ett mycket uppskattat framträdande med Softwerk Welcome Talent som väckte funderingar och uppskattning hos många i publiken.

Ett par veckor senare var jag på Arbetsförmedlingen tillsammans med en kollega för att berätta om möjligheterna att validera sin kompetens som Linnéuniversitetet numera erbjuder individer med utländsk bakgrund. Vid det här tillfället träffade jag en man som kändes helt redo att gå ut i jobb, men som saknade de informella kontaktnäten.

Eddie Freij och Rüdiger Lincke var snabba på att ta chansen och träffade kandidaten och testade hans kompetenser – mindre än tre veckor senare var han en del av teamet på Softwerk.

Eddie Freij, Softwerk, för innovativa initiativ för att ta vara på utlandsföddas kompetens

Eddie Freij, VD på Softwerk

De lever som de lär

Att leva som man lär är inte alltid lätt men det är oerhört stimulerande att träffa sådana individer och företag. Och Softwerk fortsätter att lära andra av de erfarenheter de själva gjort kopplat till integration.

I början av juni deltog Eddie och Rüdiger på rundabordssamtal med regeringen kopplat till integration där man bland annat diskuterade vilka de viktigaste framgångsfaktorerna är, vilka möjligheter och hinder de ser mer integrationen osv. Det här var en fantastisk möjlighet att föra fram funderingar och tankar för att få beslutsfattare att förstå företagens vardag men det räcker inte för Softwerk – för dem handlar det om att gå från ord till handling direkt.

Utbildningsdag för arbetsförmedlare

I slutet av augusti/början av september bjuder Softwerk därför tillsammans med IEC, Fortnox, IST och Arbetsförmedlingen in till en utbildnings- och informationsdag för alla arbetsförmedlare och chefer inom Arbetsförmedlingen i Småland Blekinge. Syftet är att arbetsförmedlare ska bli vassare inom de yrken som är mest frekventa och efterfrågade så att de på bästa sätt kan matcha de arbetssökande mot de behov som finns i vår region.

Deltagarna kommer att få lära sig mer om vad webbutveckling egentligen innebär, hur de bedömer kompetensen på bästa sätt och hur de coachar individen till att presentera sin kompetens på bästa sätt. Syftet är att bättra på matchningen mellan arbetssökande och företag när de får en första kontakt och på så sätt bättre kunna bemöta förväntningarna hos båda parter. Håll utkik om hur det gick…

//Diana Unander Nordle