2017-03-10

Regeringen har nu beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.

Ändringarna rör både rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. De mer konkreta ändringarna handlar om:

  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Ändringarna ska tillämpas från och med den 1 juli 2018, men huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.

Lars Hornborg, projektledare för IEC.

Lars Hornborg, projektledare för IEC.

Efterlängtat och nödvändigt

– Detta är ett efterlängtat besked som förhoppningsvis inte bara leder till en allmän uppgradering av kunskap och kompetens hos lärare och elever, utan också kommer att ha en positiv betydelse för andelen tjejer som väljer IT-inriktning på utbildning och yrke. De behövs – underskottet på kvalificerad arbetskraft inom den digitala sektorn är kroniskt och växer hela tiden, kommenterar Lars Hornborg, projektledare för IEC.

Läs mer i regeringens pressmeddelande – Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner