2017-09-25

Håller du på med inbyggda eller cyberfysikaliska system, eller integration av styrsystem och sensorer? Då kanske Shiyan Hu, en internationellt ledande expert inom området, kan vara en bra kontakt.

Shiyan Hu är professor i inbyggda och cyberfysikaliska system och har precis anställts på Linnéuniversitets institution för datavetenskap. Hans forskning har fokus på de datorsystem som är viktiga delar i många olika typer av apparater eller maskiner medan cyberfysikaliska system innehåller en nära integration av sensorer i form av programvara (”cyber”) och maskinvara (”fysikaliska”).

Shiyan Hu är professor i inbyggda och cyberfysikaliska system.

Shiyan Hu är professor i inbyggda och cyberfysikaliska system.

– Jag forskar framför allt om kraftsystem och jag studerar interaktionen mellan cybersystemet och det fysikaliska energisystemet. Det kan exempelvis handla om ett energidistributionssystem där en sensor känner av någonting och det lokala styrsystemet i nätverket och vidtar en åtgärd baserat på det, berättar Shiyan Hu på Linnéuniversitetet.

En internationellt ledande expert

Shiyan Hu är en internationellt ledande expert inom sitt forskningsområde. Han är ordförande i IEEE Technical Committee on Cyber-Physical Systems och chefredaktör för IET Cyber-Physical Systems: Theory & Applications. Ett område som speciellt intresserar honom är säkerheten hos cyberfysikaliska system.

– Linnéuniversitetet är ett universitet fullt av potential. Här kan jag hitta många möjligheter till samverkan inom mina forskningsområden. Företag som arbetar med inbyggda system och cyberfysikaliska system och kraftindustrin är speciellt välkomna att höra av sig, tillägger Shiyan Hu.

Get in touch with Shiyan Hu (in English)

Linnéuniversitetet: Strategisk satsning på framtidens inbyggda datorsystem