Marcus Thuresson, gruppchef för teknisk support på Fortnox, berättar hur de ser på rekrytering av IT-kompetens.

2017-09-15

Bristen på IT-kompetens är fortfarande stor och det finns många lediga IT-jobb ute just nu. Men det är stor skillnad på IT-jobb och IT-jobb. Och företagens krav handlar inte alls bara om IT-kunskaper.

Detta var något vi lärde oss när Arbetsförmedlingen höll sin fjärde handledarutbildning i Växjö i samarbete med IEC och med IEC:s näringslivsansvarige Björn Lundsten som konferencier.

Många intressanta erfarenheter

Under utbildningen fick vi ta del av flera intressanta erfarenheter från lokala IT-företag, höra hur de tänker om rekrytering och vilka egenskaper de ser som viktiga för att hitta och anställa rätt person. Att döma av frågorna blev det många aha-upplevelser bland arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare som samlats från Småland och Blekinge.

Marcus Thuresson, gruppchef för teknisk support på Fortnox, beskrev hur hans arbetsgrupp jobbar och fungerar inom företaget och fick svara på en mängd frågor om hur Fortnox ser på och agerar inom rekryteringsområdet.

När Karin Anderberg, gruppledare på Office IT-partner, äntrade scenen gav hon en inblick i en helt annan del av IT-branschen som kanske kan vara lättare för utomstående att sätta sig in i. Men när det gällde rekryteringsfrågor var de två talarna överens.

IT-kunskapernas förvärvande inte det viktigaste

IT-företagens krav på korrekta utbildningar är inte alls så hårda som man kan tro. Då är personlighet, grundkunskaper och intresse mycket viktigare än rätt formell utbildning. De tekniska kunskaper som krävs är ofta så specifika att företagen själva måste utbilda personalen ändå.

I många fall är de som lärt sig själva via ett brinnande intresse för IT också intressanta för arbetsgivarna, och det var en överraskning för många enligt de synpunkter som flera arbetsförmedlare och rekryterare gav oss efter träffen.

Rekrytering ur företags synvinkel

Karin Anderberg på Office IT-partner ger en inblick i hur hennes del av IT-branschen fungerar när det gäller rekryteringsfrågor. 


Så tycker arbetsförmedlare och rekryterare om träffen

Efter handledarutbildningen ställde vi följande frågor till några deltagare:
Vad tycker du om utbildningen?
Vad tar du med dig härifrån?

Petronella Carlevad, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Nybro/Emmaboda:

Petronella Carlevad, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Nybro/Emmaboda

Petronella Carlevad, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Nybro/Emmaboda.

– Jag tyckte det var trevligt och gav viktig information. Framförallt att få höra från arbetsgivare hur de ser på rekrytering och vad vi som arbetsförmedlare kan hjälpa till med, hur kravspecen ser ut.

– Det viktigaste jag lärde mig här idag var hur viktigt det är med individens personliga egenskaper och att det inte bara handlar om en massa datakunskaper.

 

Anna-Katrine Linder, Arbetsförmedlingen i Ronneby:

Anna-Katrine Linder, Arbetsförmedlingen i Ronneby

Anna-Katrine Linder, Arbetsförmedlingen i Ronneby.

– Det var mycket intressant information om yrken som man inte alltid tror finns som instegsjobb. Vi kommer från Blekinge där vi också har ett IT-intensivt område så jag skulle vilja rekommendera andra studievägledare att komma och ta del av detta.

– Jag tar med mig att det faktiskt finns instegsyrken även inom IT-branschen som inte kräver jättelånga utbildningar utan det handlar mer om personliga egenskaper och kunskaper som man även kan skaffa sig själv när man är intresserad.

 

Per-Erik Salomonsson, arbetspsykolog i Kalmar:

Mathias Frank Mathias Frank, arbetsförmedlare på Etableringen i Karlskrona.

Per-Erik Salomonsson är arbetspsykolog i Kalmar.

– Jag tycker det var bra. Det är alltid nyttigt att få insyn i olika branscher. Jag jobbar inom etablering där man riktar sig till lite olika branscher beroende på vilken sökande man pratar med. Därför försöker jag vara med på så många av de här branschinformationerna som möjligt, för att lära mig mer om rekryteringsbehoven och de krav företagen har på den arbetskraft de behöver.

– Det viktigaste jag tar med mig härifrån i dag är att jag fick mycket bekräftat av sådant jag haft i åtanke när det gäller rekrytering inom IT. Särskilt det här med att man inte nödvändigtvis måste ha en formell utbildning utan att det finns väldigt många intresserade som är självlärda och som kan ha minst lika stor kompetens som de som har en formell utbildning inom samma område.

 

Elizabeth Örebäck, Arbetsförmedlare i Alvesta:

Elizabeth Örebäck, Arbetsförmedlare i Alvesta

Elizabeth Örebäck, Arbetsförmedlare i Alvesta.

– Jag tar med mig nya lärdomar om att data och IT är så brett, men också att just kompetensen inom IT kan skilja så mycket.

– Min främsta lärdom här i dag är nog ändå att intresset för IT kan ha så stor betydelse. Att det inte bara krävs utbildning, utan att även den som har ett intresse för IT ligger bra till för att få ett sådant jobb.

 

Hillevi Alfsdotter, Arbetsförmedlare i Alvesta:

Hillevi Alfsdotter, Arbetsförmedlare i Alvesta

Hillevi Alfsdotter, Arbetsförmedlare i Alvesta.

– Jag tyckte det var intressant, just med tanke på att IT är ett så brett område som innefattar så många olika kompetenser med så vitt skilda krav.

– Jag tar med mig hela paketet och anammar det i mitt arbete med att matcha olika sökande med olika arbetsgivare. Just såna här möjligheter att få träffa och höra hur olika arbetsgivare ser på saken är superviktigt för att jag ska kunna fixa mitt jobb.