Roland Karlsson

Roland Karlsson

Björn Lundsten

Björn Lundsten

Nu är det dags att boka upp höstens IT-pubar. Vi hoppas på ungefär en gång per månad i Kalmar resp Växjö och/eller andra orter. Kontakta Björn Lundsten i Växjö eller Roland Karlsson i Kalmar om ni vill stå värd för en IT-pub i höst – ett bra tillfälle att visa upp er, träffa kollegor, inspireras under informella och avspända former!

Aktiviteterna läggs sedan ut i Aktivitetskalendern.