2017-04-15

– Vi kan inte garantera att 100 procent av angreppen kan stoppas, men vi hoppas kunna komma upp i 80-90 procent genom vår metod, säger Narges Khakpour i en intervju med SVT.

Narges Khakpour är forskningsledare på Linnéuniversitetet och leder det nya projektet som har stora möjligheter att kunna stoppa alla former av IT-attacker. Det handlar om ett unikt säkerhetssystem som ska blockera alla former av cyberattacker genom en självförsvarande teknik.

Läs mer på SVT.se och se hela inslaget här:

Narges Khakpour är forskningsledare på Linnéuniversitetet och leder det nya projektet som har stora möjligheter att kunna stoppa alla former av IT-attacker.

Narges Khakpour är forskningsledare på Linnéuniversitetet och leder det nya projektet som har stora möjligheter att kunna stoppa alla former av IT-attacker.