2012-09-14

IG12 startar upp inför hösten och med ny IG-ledare i form av Susanne Sandberg.

Den 24/9 är det höstupptaktsmöte för internationliseringsgruppen IG12, en plattform för IT-företag med syfte att öka förståelsen för import- och exportfrågor.