2017-04-07

Nu startar Linnéuniversitetet en ny distansutbildning på hög nivå för de som vill vidareutbilda eller specialisera sig inom eHälsoområdet där IT och digitalisering står i fokus.

Samtidigt som eHälsa bidrar till effektivare vård, ökad trygghet, tillgänglighet och medbestämmande innebär digitaliseringen även stora utmaningar gällande säkerhet, användbarhet samt ekonomiska, juridiska och etiska aspekter. Och det är en viktig del i denna tvärvetenskapliga utbildning – samarbeten mellan ämnen som ekonomi, IT och hälsa.

Programmet riktar sig till yrkesverksamma inom offentlig sektor och näringsliv eller till den som vill bredda sin grundutbildning inom data/IT, vård och hälsa eller ekonomi och management.

Kurs: Masterprogram i eHälsa 120 hp, distans

Start: Hösten 2017. Vecka 35

Nivå: Avancerad nivå

Undervisning: Halvfart, distans, svenska

Sök senast: 15 april på www.antagning.nu

Mer information: eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet