2012-11-12 | Pressmeddelande

Marcelo Milrad, professor i medieteknik vid Linnéuniversitetet, har fått 5 000 000 kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet ”PLACES – Purposeful Learning Across Collaborative Educational Spaces” som handlar om meningsfullt lärande genom samarbete i och utanför klassrummet.

Den senast utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin (IKT) förändrar hur människor kommunicerar, samarbetar och lär sig. I synnerhet den mobila tekniken är speciell med dess möjligheter att ha ständig tillgång till information. Detta påverkar villkoren för lärande, men flera studier visar att användningen av IKT inte påverkat pedagogisk utveckling i skolan i någon nämnvärd omfattning.

– Problemet är långt ifrån trivialt eftersom kommunikation i de digitala nätverken inte längre är separerat från barns vardagsliv, menar Marcelo Milrad. En stor utmaning för dagens skola är att ställa sig frågor som: Vilken typ av färdigheter och strategier utvecklar eleverna utanför skolorna? Vilka möjligheter till lärande erbjuder egentligen de digitala verktygen?

Mobil teknik påverkar också i vilka miljöer som skolan kan bedriva undervisning i. Finns det till exempel starka argument att förlägga mer undervisning utanför klassrummet på grund av att flera av de verktyg som tidigare varit klassrumsbundna enkelt kan tas med utanför?

– Ett syfte med projektet PLACES är att öka förståelsen för hur den mobila tekniken kan passa ihop med och integreras i läro- och kursplaner. Och även med hur man gör idag, berättar Marcelo. Det andra syftet är att analysera hur den mobila tekniken förändrar och transformerar lärandet om tekniken börjar användas i större utsträckning. Vi har valt ut två av skolans kärnämnen, matematik och svenska, för våra studier. De ämnena passar bra för att röra sig mellan olika rum, avslutar han.

Projektet kommer att luta sig mot praktiknära design-baserade forskningsmetoder där didaktiska praktiker och digitala produkter utforskas tillsammans med lärare och elever i en återkommande process. Dessa metoder bygger på ett stort deltagande från lärare och elever, vilket innebär att deras roll stärks i de resultat som kommer fram från projektet.

I projektet deltar också docent Teresa Cerratto Pargman, professor Robert Ramberg och lektor Ola Knutsson från institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, samt lektorerna Nuno Otero och Daniel Spikol från ämnet medieteknik vid Linnéuniversitetet.

Ytterligare upplysningar
Marcelo Milrad, professor, telefon: 0733-96 95 74, e-post: marcelo.milrad@lnu.se
Christina Dahlgren, pressansvarig, telefon: 070-572 26 56