2016-02-25

Intresset har varit enormt. Redan till nästa år är Linnéuniversitetet redo att starta DIA@LNU, det vill säga ett kompetenscenter för dataintensiva tillämpningar och vetenskaper.

big-data-word-cloudMålet är att DIA@LNU ska bli ett av de nya kompetenscenter som Vinnova utlyst. Det handlar om finansiering på 90 miljoner kronor under en femårsperiod där DIA@LNU ska vara framstående på nationell nivå inom området dataintensiva tillämpningar och vetenskaper.

Welf Löve, professor i datavetenskap.

Welf Löve, professor i datavetenskap.

– Vi har avsiktligt valt att profilera oss som maximalt nyttoanpassade. Tekniken finns ju redan, så vi tänker främst i termer av att möta det komplexa med mer begripliga och intuitiva gränssnitt för att göra det tillgängligt och kontrollerbart, säger Welf Löwe som är professor i datavetenskap och Linnéuniversitetets koordinator för DIA@LNU.

Det handlar om nytta för alla

Dataintensiva tillämpningar används redan i dag av sökföretag som Google där man exempelvis kan förutsäga influensaepidemier genom att geografiskt spåra sökningar på symptom. Men behovet av forskning och utveckling inom området är omfattande, både för att göra den ocean av information som redan finns, tillgänglig för den stora massan och för att förhindra missbruk.

Många branscher som den tunga fordonsindustrin, hustillverkare, verkstadsindustri och inte minst Linnéuniversitetets eget e-hälsoinstitut brottas med samma problem när det gäller data:

Lars Hornborg, projektledare för IEC.

Lars Hornborg, projektledare för IEC.

– Det handlar om frågor som: hur vi vet vilka data vi har, vad vi kan göra med dem, och hur vi kan skapa mening och värde av dem. Dessutom behöver säkerställa hur de bäst görs tillgängliga på ett etiskt hållbart sätt som bevarar människors integritet och förhindrar felaktig användning, förklarar Lars Hornborg som är projektledare för IEC, det nätverk som är initiativtagare till och projektleder DIA@LNU.

För att kompetenscentret ska bli verklighet återstår ännu ett par steg. I juni kommer beskedet från Vinnova om man kvalar in för att få slutföra ansökan, därefter ges det slutliga beskedet i mars nästa år.