2011-12-21 | Pressmeddelande

Ytterligare 3 Mkr till forskning inom IEC – den här gången från KK stiftelsen.

IEC-medlemsföretaget Sigma Kudos och forskare inom IG 1 – Informations- och systemkvalitet – får nu tillsammans stöd från KK-stiftelsen för ett gemensamt forskningsprojekt som ska mäta och förbättra informationskvalitet hos Ericsson.

Forskarna Morgan Ericsson, Anna Wingkvist och Welf Löwe har i hård konkurrens fått stöd av KK-stiftelsen under programmet HÖG att tillsammans med IEC-medlemsföretaget Sigma Kudos mäta och förbättra informationskvaliteten hos Ericsson.

Projektet ska pågå i tre år och aktivt stödja Sigma Kudos hantering av dokumentation gällande Ericssons produkter. Samtidigt kommer projektet att använda och förbättra automatiska mätningsmetoder för informationskvalitet mer generellt och sprida dessa forskningsresultat.

Mera information: Morgan Ericsson